Tryskanie suchým ľadom

Ponúkame:

  • Čistenie technológii u zákazníka
  • Prenájom tryskacích zariadení
  • Bezplatne školenie priamo u zákazníka
  • Prezentácia priamo u zákazníka – napíšte nám
  • Predaj suchého ľadu

Aplikácie:

http://www.cryokinetics.com/applications.html

Výhody


Suchý proces
Otryskávanie suchým ľadom je čisto suchým procesom. Granule suchého ľadu sú CO2 a tie sa okamžite odparujú pri kontakte s čisteným povrchom.

Žiadny odpad
Technológia čistenia neprodukuje žiadny sekundárny odpad. Po čistení sa odstránené zvyšky jednoducho pozametajú alebo povysávajú.

Ekologické
Otryskávanie suchým ľadom je úplne neškodná a ekologická technológia. Nedochádza k únikom toxických látok a nepoužíva žiadne podporné chemikálie. Šetrí náklady spojené s dodatočným odstraňovaním iných otryskávacích médií, (piesok, struska, sóda ap.), prípadne rozpúšťadiel.

Neagresívny
Otryskávanie suchý, ľadom je neabrazívne. Čistené povrchy ostávajú nepoškodené, čo sa nedá dosiahnuť čistením oceľovou kefou, škrabkami, alebo iným spôsobom tlakového čistenia (pieskovanie, otryskávanie struskou, kovovými materiálmi ap.)

Zvyšuje kvalitu výroby
Otryskávanie suchým ľadom umožňuje udržiavať v čistote nástroje a zariadenia aj počas výrobného procesu, bez zložitej demontáže alebo nákladnej odstávky strojov. Poskytuje preukázateľné zníženie nákladov.

Rýchlo a efektívne
Kombinácia rýchleho čistenia a široký výber aplikačných trysiek, umožňuje efektívne čistenie aj ťažko prístupných častí a súčastí. Nezostávajú žiadne zvyšky čistiaceho média na reťaziach a hnacích prevodoch.

Zníženie nákladov
Skrátenie času odstávky strojov. Zvýšenie kvality výroby. Čistenie na mieste bez zložitej demontáže. Znižuje náklady na čistenie a údržbu, nahradí drahé a ekologicky škodlivé chemikále a rozpúšťadlá